Collegetour vrijwilligers

Collegetour Vrijwilligers is een initiatief van o.a. Stichting LEFteam en bedoeld als laagdrempelige kennisdeling voor vrijwilligers. Dit doen we door het organiseren van doelgerichte voorlichtingen/presentaties/lezingen/workshops/cursussen en trainingen. Op die wijze kunnen vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven hun werk nog beter doen. Het is een manier om nieuwe dingen te leren of inspirerende ideeën op te doen. Collegetour Vrijwilligers werkt samen met diverse organisaties in het maatschappelijk veld, maar vooral ook met bedrijven die door kennisdeling een maatschappelijk bijdrage willen leveren. De organisatie van deze trainingen ligt in handen van LEFjongeren die op deze wijze hun talent kunnen ontdekken op velerlei gebieden, als eventmanagement, logistiek, plannen, communicatie en horeca.

We hebben momenteel géén collegetour-items.