VSV & LEF

Jongeren die met een diploma van school gaan, hebben meer kans op een baan. Daarom wil de Rijksoverheid dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. Dit is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2) of hoger. Soms lukt het niet om een startkwalificatie te halen. Bijvoorbeeld door ziekte of persoonlijke problemen. In dat geval moet de leerling een passende oplossing krijgen.

Het LEFteam zet zich in voor dit soort oplossingen… etc.

Nieuws