Onze projecten

Stichting LEFteam werkt op projectbasis. De projecten die wij uitvoeren in Maastricht kunnen in iedere willekeurige stad uitgerold worden. Voor meer informatie over de projecten die onze stichting uitvoert, kunt u hieronder een keuze maken.

Coöperatie Blauwdorp

Stichting LEFteam zal aan de rand van de wijk ‘Blauwdorp’ vanuit het schoolgebouw aan de Elisabeth Stouvenlaan 51A talentontdekkingsplekken creëren voor jongeren met als thema eerlijk en gezonde voeding. (Lees meer…)

Buurzaam koken

Door de giften van o.a. het Kansfonds en de Gemeente Maastricht zullen wij vanaf begin april 2017 starten met het project Buurzaam koken. Dit project is speciaal voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar waarvan de ouders minder draagkrachtig zijn. Tijdens de woensdagmiddag zijn ouder(s) en kind(eren) van harte welkom om gezamenlijk te koken en te bakken. Uiteraard onder begeleiding en ondersteuning van onze LEFjongeren, vrijwilligers en buurtbewoners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bereiden van aan soep en ovengerechten of het bakken van brood en gebak. Dit alles met respect voor het gedachtegoed van Coöperatie Blauwdorp: (h)eerlijk en gezond. Het zelfbereid eten kan vervolgens conform de coöperatieve gedachte kosteloos mee naar huis worden genomen.

Voor dit doel zal er binnen Coöperatie Blauwdorp een sociale mini-bakkerij worden gebouwd, die begin april  2017 in gebruik wordt genomen.

Voor meer informatie over ‘buurzaam koken’ kijk ook op onze website: www.cooperatieblauwdorp.nl

Collegetour Vrijwilligers

Collegetour Vrijwilligers is een initiatief van o.a. Stichting LEFteam en bedoeld als laagdrempelige kennisdeling voor vrijwilligers. Dit doen we door het organiseren van doelgerichte voorlichtingen/presentaties/lezingen/workshops/cursussen en trainingen. Op deze wijze kunnen vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven hun werk nog beter doen. Het is een manier om nieuwe dingen te leren of inspirerende ideeën op te doen. Collegetour Vrijwilligers werkt samen met diverse organisaties in het maatschappelijk veld, maar vooral ook met bedrijven die door kennisdeling een maatschappelijk bijdrage willen leveren. (Lees meer…)

iPad café

Stichting LEFteam heeft in 2013 een succesvolle start gemaakt met iPad cursussen voor 65-plussers onder de noemer ‘operatie iPad’ en het iPad Café. De cursus wordt gegeven door jongeren, begeleidt door een cursusleider. (Lees meer…)