Inschrijven LEF live // Sign up LEF live

Een professioneel team op gebied van toneel en -theater, neemt u en uw kind mee in de wereld van dans, muziek, toneel, acteren, lachen, voelen en creëren. Allochtoon of autochtoon, iedereen is welkom. Volwassenen (ouders, voogd, docent, vrijwilliger) kunnen de kinderen aanmelden. De kosten zijn slechts € 0,50 per les

A professional team in the field of drama and theater, will take you and your child into the world of dance, music, theater, acting, laughter, feeling and creating. Immigrant or native, everybody is welcome. Adults (parents, guardians, teachers, volunteers) are able to sign up their children. The costs are only € 0,50 per lesson

Sign up // Inschrijven LEFLive

Aanmelder moet een persoon zijn van 18 jaar of ouder (meestal ouder, voogd of docent). Subscriber has to be 18 years or older (usually is the parent, guardian or teacher).
Aanmelder // Subscriber
Eerste kind // First
Tweede kind // Second child (optioneel/optional)
Algemene informatie // General information